Vyberte stránku

Stroje na zpracování biomasy

Linky na výrobu pelet MGL 200, MGL 400, MGL600 a MGL 800

Peletovací a granulační linka dokáže peletovat širokou škálu materiálů:

  • piliny ze dřeva, slámu, seno, šrot, krmiva,
  • gumu, některé plastické hmoty,
  • směsi dřeva a plastické hmoty,
  • písek s pojivem, různé pecky, jádra,
  • práškové hmoty, steliva, papír,
  • bioodpad z čistění obilí, máku, řepky, trav, otrub, atd.
  • Je určena k peletování smrkových dřevních pilin do vlhkosti 12%.

Linka na výrobu pelet se skládá z dávkovacího šneku s uzavřenou násypkou. Do násypky se nasype materiál pro granulování. Speciální šnek vynáší materiál k dávkovacímu otvoru, kterým přesně nastavená dávka hmoty propadává do míchacího zařízení. Zbytek hmoty se přepadem odvádí zpět do násypky, takže pořád cirkuluje šnekem, přepadem a násypkou v uzavřeném okruhu.

Hmota, která prošla dávkovacím otvorem do promíchávače hmoty se v něm může smíchat s dalšími přidávanými komponenty, napařit párou nebo zvlhčit vodou a dále propadává přímo na granulační kola granulátoru, kde za vysokého tlaku a teploty dochází k částečné plastifikaci granulovaného materiálu průchodem přes granulační matrici.

Plynulým protlačováním vstupní suroviny kanálkem matrice při určitém tlaku dochází ke vzniku soudržných válečků – pelet, granulí. Pelety propadávají do třídičky, ve které se od granulí separuje prach a nestandardní granule. Pelety se průchodem třídičkou zároveň i ochladí, čímž se zabrání jejich pozdějšímu rozpadávání vlivem přehřátí.

Nestandardní granule a prach se vrací zpět spirálovým šnekovým dopravníkem do násypky a opětovně prochází peletizačním procesem.

Hotové granule vypadávají z třídičky do připraveného zásobníku.

Pro provoz linky plně postačuje hlavní jistič 25A (MGL 200) a 40A (MGL 400).

Parametry nejčastěji granulovaných surovin

Požadavky na hmotu – ZRNITOST

Před granulováním je nutné všechny suroviny o větší zrnitosti jak 3 – 3,5mm, šrotovat přes síta 3 – 3,5mm.
Nemusí se šrotovat jemné materiály – například jemné piliny bez hoblin, otruby, jemné plevy z čištění obilí, jemné plevy po vyčištění máku, řepky, slunečnice apod.

Požadavky na hmotu – VLHKOST

  • sušené piliny max.vlhkost 12 %, a max. podíl pilin z tvrdého dřeva do 15% celkového objemu
  • odpad z čištění obilí, řepky, máku, trav apod. max. vlhkost do 14 %
  • sláma max. vlhkost do 14 %- seno max. vlhkost do 14 %

Peletovaný materiál nesmí obsahovat cizí příměsy a to především kamínky, písek, hlínu, části plastů, umělých hmot a kovů, mazací hmoty a olejnatá zrna olejnin.

Peletky

jsou ekologické biopalivo s vysokým obsahem energie (cca 5kW/kg) a tím vysokou výhřevností. Vyrábějí se lisováním z dřevěných pilin bez použití dalších přísad. Vylisovány bývají nejčastěji v průměru 6mm a délce kolem 25mm.

Alternativní peletky

jsou ekologické biopalivo s vysokou výhřevností. Vznikají lisováním různého bioodpadu, např. odpadu z čištění obilí a slámy, sena, různých rozdrcených pecek, odpadu při výrobě kávy, rozdrceného šťovíku.

Potravinářské a krmivářské granule

jejich podstatnou složku tvoří obilní šroty, mlýnská krmiva a další suroviny (např. sušené pícniny, řepné řízky, sušené piliny), jejichž fyzikálně-mechanické vlastnosti umožňují jejich stmelování.

Vážní podlahová plošina

Hmotnost do 3t
Rozměry 1,2 m x 1,2 m
Zobrazit detaily

Dávkovací stůl – lžíce

Délka 4000 mm
Rozměry 2,9 m x 1,8 m x 2,0 m
Slouží k slouží pro dávkování různých materiálů např. do šrotovníků, míchaček apod. zařízení.
Zobrazit detaily

Frézovací drtič dřeva KFD

Hmotnost 90 kg
Slouží k rozdrcení dřeva frézováním.
Zobrazit detaily

Rozebírač balíků HZ 1300/15 kW

Výkon pro síta 8 mm do 500 kg / hod.
Výkon pro síta 12 mm do 800 kg / hod.
Výkon bez sít do 2 800 kg / hod.
Zobrazit detaily

Šrotovník KS 650

Hmotnost 195 Kg
Výkon šrotování 200 - 900 kg / hod.
Slouží k šrotování hoblin a pilin pro výrobu pelet, všech druhů obilí a chmele
Zobrazit detaily

Šrotovník SPK 30

Hmotnost 75 kg
Výkon šrotování do 300 kg / hod.
Slouží k šrotování hoblin a pilin pro výrobu pelet, všech druhů obilí a chmele
Zobrazit detaily

Šrotovník RS 750 – sací/nasávací

Hmotnost 245 kg
Výkon šrotování 200 - 900 kg / hod.
Slouží k šrotování, řezání slámy a sena - varianta I. TUBUS. Šrotování pilin - varianta II. s nasávacím adaptérem
Zobrazit detaily

Šrotovník RS 850

Hmotnost 280 kg
Výkon šrotování 400 - 1 000 kg / hod.
Slouží k řezání a drcení slámy, sena, pilin, pro výrobu pelet
Zobrazit detaily

Šrotovník RS 950

Hmotnost 480 kg
Výkon šrotování 400 - 1 300 kg / hod.
Zobrazit detaily

Šrotovník RS 1000

Hmotnost 980 kg
Výkon šrotování 1 250 - 3 500 kg / hod.
Zobrazit detaily

Horkovzdušná kamna KNP 5

Hmotnost 96 kg
Rozměry 0,41 m x 0,82 m x 1,07 m
Garantované palivo dřevní peletky
Zobrazit detaily

Horkovzdušná kamna KNP 5 BIO

Hmotnost 96 kg
Rozměry 0,41 m x 0,82 m x 1,07 m
Garantované palivo agropeletky
Zobrazit detaily

Bubnový třídič s dávkovacím stolem

Slouží k třídění zeminy, dřevní štěpky, kompostu.
Zobrazit detaily

Granulační a peletovací linka MGL1000

Průchodnost lisu až 1 500 kg / hod.
Hmotnost 1 100 kg
Výkon lisu cca 200-900 kg / hod.
Slouží k granulaci pilin ze dřeva, slámy, biomasy, všeobecně granulaci potravinářských a krmivářských směsí, papíru
Zobrazit detaily

Granulační a peletovací linka MGL200

Průchodnost lisu až 300 kg / hod.
Hmotnost 430 kg
Výkon lisu cca 50-150 kg / hod.
Slouží k granulaci pilin ze dřeva, slámy, biomasy, všeobecně granulaci potravinářských a krmivářských směsí, papíru,
Zobrazit detaily

Dávkovač komponent

Hmotnost 52kg
Slouží k k dávkování komponentů při peletování biomasy
Zobrazit detaily

Peletovací lis na ovčí vlnu BN100W/ 5,5kW

Hmotnost 130kg
Slouží k peletování nadrcené ovčí vlny
Výkon lisu 30-60kg/hod.
Zobrazit detaily

Peletovací lis na ovčí vlnu BN400W/15kW

Hmotnost 210kg
Slouží k peletování nadrcené ovčí vlny
Výkon lisu 60-180kg/hod.
Zobrazit detaily

Peletovací lis na ovčí vlnu BN600W/22kW

Hmotnost 260kg
Slouží k peletování nadrcené ovčí vlny
Výkon lisu 90-210kg/hod.
Zobrazit detaily

Peletovací lis na ovčí vlnu BN100W/ 7,5kW

Hmotnost 145kg
Slouží k peletování nadrcené ovčí vlny
Výkon lisu 40-85 kg/hod.
Zobrazit detaily

Řezací šrotovník na vlnu SG 11kW-30kW a jeho příslušenství

Slouží k drcení a řezání ovčí vlny - příprava vlny pro peletování
Zobrazit detaily

Naše stroje jsou stoprocentní české výrobky

Firma KOVO NOVÁK Jan Novák může používat chráněný znak ,,ČESKÝ VÝROBEK,, na základě osvědčení č.316 ze dne 27.10. 2005.