Vyberte stránku

Stroje na zpracování biomasy

Linky na výrobu pelet MGL 200, MGL 400, MGL600 a MGL 800

Peletovací a granulační linka dokáže peletovat širokou škálu materiálů:

  • piliny ze dřeva, slámu, seno, šrot, krmiva,
  • gumu, některé plastické hmoty,
  • směsi dřeva a plastické hmoty,
  • písek s pojivem, různé pecky, jádra,
  • práškové hmoty, steliva, papír,
  • bioodpad z čistění obilí, máku, řepky, trav, otrub, atd.
  • Je určena k peletování smrkových dřevních pilin do vlhkosti 12%.

Linka na výrobu pelet se skládá z dávkovacího šneku s uzavřenou násypkou. Do násypky se nasype materiál pro granulování. Speciální šnek vynáší materiál k dávkovacímu otvoru, kterým přesně nastavená dávka hmoty propadává do míchacího zařízení. Zbytek hmoty se přepadem odvádí zpět do násypky, takže pořád cirkuluje šnekem, přepadem a násypkou v uzavřeném okruhu.

Hmota, která prošla dávkovacím otvorem do promíchávače hmoty se v něm může smíchat s dalšími přidávanými komponenty, napařit párou nebo zvlhčit vodou a dále propadává přímo na granulační kola granulátoru, kde za vysokého tlaku a teploty dochází k částečné plastifikaci granulovaného materiálu průchodem přes granulační matrici.

Plynulým protlačováním vstupní suroviny kanálkem matrice při určitém tlaku dochází ke vzniku soudržných válečků – pelet, granulí. Pelety propadávají do třídičky, ve které se od granulí separuje prach a nestandardní granule. Pelety se průchodem třídičkou zároveň i ochladí, čímž se zabrání jejich pozdějšímu rozpadávání vlivem přehřátí.

Nestandardní granule a prach se vrací zpět spirálovým šnekovým dopravníkem do násypky a opětovně prochází peletizačním procesem.

Hotové granule vypadávají z třídičky do připraveného zásobníku.

Pro provoz linky plně postačuje hlavní jistič 25A (MGL 200) a 40A (MGL 400).

Parametry nejčastěji granulovaných surovin

Požadavky na hmotu – ZRNITOST

Před granulováním je nutné všechny suroviny o větší zrnitosti jak 3 – 3,5mm, šrotovat přes síta 3 – 3,5mm.
Nemusí se šrotovat jemné materiály – například jemné piliny bez hoblin, otruby, jemné plevy z čištění obilí, jemné plevy po vyčištění máku, řepky, slunečnice apod.

Požadavky na hmotu – VLHKOST

  • sušené piliny max.vlhkost 12 %, a max. podíl pilin z tvrdého dřeva do 15% celkového objemu
  • odpad z čištění obilí, řepky, máku, trav apod. max. vlhkost do 14 %
  • sláma max. vlhkost do 14 %- seno max. vlhkost do 14 %

Peletovaný materiál nesmí obsahovat cizí příměsy a to především kamínky, písek, hlínu, části plastů, umělých hmot a kovů, mazací hmoty a olejnatá zrna olejnin.

Peletky

jsou ekologické biopalivo s vysokým obsahem energie (cca 5kW/kg) a tím vysokou výhřevností. Vyrábějí se lisováním z dřevěných pilin bez použití dalších přísad. Vylisovány bývají nejčastěji v průměru 6mm a délce kolem 25mm.

Alternativní peletky

jsou ekologické biopalivo s vysokou výhřevností. Vznikají lisováním různého bioodpadu, např. odpadu z čištění obilí a slámy, sena, různých rozdrcených pecek, odpadu při výrobě kávy, rozdrceného šťovíku.

Potravinářské a krmivářské granule

jejich podstatnou složku tvoří obilní šroty, mlýnská krmiva a další suroviny (např. sušené pícniny, řepné řízky, sušené piliny), jejichž fyzikálně-mechanické vlastnosti umožňují jejich stmelování.

Granulátor-peletovací lis Bonsai 100

Průchodnost lisu až 300 kg / hod.
Hmotnost 180 kg
Výkon lisu cca 50 - 150 kg / hod.
Slouží k peletování a granulování biomasy
Zobrazit detaily

Granulátor – peletovací lis za traktor MGL 600 PTO

Průchodnost lisu 900 kg / hod.
Délka 1 250 mm
Traktor 25 kW
Slouží k peletování za pomoci vývodové hřídele PTO z traktoru.
Zobrazit detaily

Granulační a peletovací linka MGL400

Průchodnost lisu až 600 kg / hod.
Hmotnost 580 kg
Výkon lisu cca 120-380 kg / hod.
Slouží k granulaci pilin ze dřeva, slámy, biomasy, všeobecně granulaci potravinářských a krmivářských směsí, papíru,
Zobrazit detaily

Granulační a peletovací linka MGL600

Průchodnost lisu až 900 kg / hod.
Hmotnost 630 kg
Výkon lisu cca 120-380 kg / hod.
Slouží k granulaci pilin ze dřeva, slámy, biomasy, všeobecně granulaci potravinářských a krmivářských směsí, papíru,
Zobrazit detaily

Granulační a peletovací linka MGL800

Průchodnost lisu až 1 200 kg / hod.
Hmotnost 780 kg
Výkon lisu cca 150-650 kg / hod.
Slouží k granulaci pilin ze dřeva, slámy, biomasy, všeobecně granulaci potravinářských a krmivářských směsí, papíru
Zobrazit detaily

Granulační – peletovací linka na chmel Bonsai 100 CH

Průchodnost lisu až 300 kg / hod.
Hmotnost 180 kg
Výkon lisu cca 50 - 100 kg / hod.
Slouží k peletování chmele při nízkých teplotách
Zobrazit detaily

Granulační – peletovací linka na chmel MGL 200 CH

Průchodnost lisu až 300 kg / hod.
Hmotnost 430 kg
Výkon lisu cca 50 - 100 kg / hod.
Slouží k peletování chmele při nízkých teplotách
Zobrazit detaily

Granulační – peletovací linka na chmel MGL 400 CH

Průchodnost lisu až 600 kg / hod.
Hmotnost 580 kg
Výkon lisu cca 80 - 250 kg / hod.
Slouží k peletování chmele při nízkých teplotách
Zobrazit detaily

Granulační – peletovací linka na chmel MGL 600 CH

Průchodnost lisu až 900 kg / hod.
Hmotnost 630 kg
Výkon lisu cca 120 - 350 kg / hod.
Slouží k peletování chmele při nízkých teplotách
Zobrazit detaily

Granulační – peletovací linka na chmel MGL 800 CH

Průchodnost lisu až 1 200 kg / hod.
Hmotnost 780 kg
Výkon lisu cca 150 - 500 kg / hod.
Slouží k peletování chmele při nízkých teplotách
Zobrazit detaily

Barel Systém

Slouží k funguje jako odsávací cyklon
Zobrazit detaily

Pásový dopravník

Hmotnost 70 kg
Šírka pásu 100 mm, 180 mm
Délka 2 650 mm
Zobrazit detaily

Dávkovací adaptér

Hmotnost 115 Kg
Výkon šrotování variabilní v závislosti na výkonu připojeného šrotovníku
Zobrazit detaily

Centrální mazání

Slouží k zajištění plně automatického a na obsluze nezávislého mazání granulačního lisu.
Zobrazit detaily

Cyklon

Slouží k  odloučení vzduchu od dopravovaného materiálu.
Zobrazit detaily

Držák Big Bagu

Hmotnost 29 Kg
Délka 1800 mm
Zobrazit detaily

Balící pás

Hmotnost 55 Kg
Délka 2000 mm
Slouží k usnadnění manipulace s naváženými pytli
Zobrazit detaily

Násypka 1,8 m³

Rozměry 1,3 m x 1,3m x 1,3 m
Zobrazit detaily

Násypka 2,5 m³

Rozměry 1,3 m x 1,3m x 2,6 m
Zobrazit detaily

Násypka 3 m³

Rozměry 1,3 m x 1,3m x 3,9 m
Zobrazit detaily

Odsávání FT 202SF

Hmotnost 55kg
Rozměry výška 2200mm, šířka 540 mm, délka 1350 mm
Zobrazit detaily

Naše stroje jsou stoprocentní české výrobky

Firma KOVO NOVÁK Jan Novák může používat chráněný znak ,,ČESKÝ VÝROBEK,, na základě osvědčení č.316 ze dne 27.10. 2005.